Pinazo y la Fotografía. Centre Cultural La Nau, Universitat de València. Juliol a setembre 2017.

Ignacio Pinazo va ser un extraordinari col·leccionista de fotografies moltes de les quals es conserven en el seu arxiu personal. Els fons de fotografia d’Ignacio Pinazo constitueixen un element patrimonial de gran importància. Moltes imatges reprodueixen moments clau de la vida espanyola i italiana de finals del segle XIX o principis del XX. Unes altres poden ser analitzades com un important punt de referència respecte a alguns dibuixos i pintures de Pinazo. Una mostra representativa de les millors fotografies de l’arxiu Pinazo s’exhibirà en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València a partir de juliol de 2017.