L‘Any Pinazo és una iniciativa basada en la col·laboració d’institucions públiques i privades, així com de diversos particulars que han volgut sumar esforços per a facilitar el coneixement i l’estima social de la figura d’Ignacio Pinazo.

L’Any Pinazo disposa d’un document tècnic en forma de Pla d’Esponsorizaciones, Patrocine, Mecenatge i Gran Mecenatge. Aquest pla obri a la participació financera el desenvolupament de projectes vinculats al Centenari, establint diferents tornades de contraprestació a través de les opcions i incentius previstos per la legislacion espanyola i valenciana sobre esponsorización, patrocinis i mecenatge.

Si la seua entitat està interessada a subscriure un acord de patrocini amb l’Any Pinazo pot dirigir-se a la patrocinios@anypinazo.com